Container för grovsopor

Container för grovsopor kommer att vara uppställd utanför M 174 under tiden  fredag 24 maj tom måndagen morgon 27 maj.

I containern kan allt kastas utom elektronik ( allt med sladd och batteri ), färg och däck.  Inte heller ris (grenar och mindre träd)
Om ovanstående ej efterlevs får vi betala straffavgift!
Elektronik och färg kan läggas i förrådet vid M 176 dit er vanliga nyckel går.
Publicerad i Nyheter

Årsredovisning 2018

Årsredovisning -2018 Maltesholm

Publicerad i Nyheter

Information om de avslutade takarbetena.

 

Under 2017 och 2018 har föreningen anlitat FMS Bygg & fastighetsservice AB som totalentreprenör för byte av taken på  A- & B-husen.

Underentreprenörer  har varit:

Tello Service Partner AB som ansvarat för  riv & bygg

Karlaplans Plåtslageri har ansvarat för plåtarbeterna

Plus Montage AB har ansvarat ställningarna

Covara Miljörivarna har ansvarat för rivningen

Trots några oförutsedda händelser har tidsplanen följts och den nya takbeläggningen beräknas hålla i minst 40 år.

En detaljerad information om takarbetet har distribuerats till samtliga hushåll.

Publicerad i Nyheter

Avgiftshöjning from 2019-01-01

Tyvärr måste vi höja avgiften även 2019, denna gång med 2%. Höjningen kommer att börja gälla from 2019-01-01 och gäller  lägenheterna, garagen och parkeringsplatserna.

Publicerad i Nyheter

”Brf podden” Information om styrelsearbete och regler för oss alla

 

 

 

Publicerad i Nyheter