Nu ska sanden sopas bort


I dag påbörjades sandsopningen av mindre ytor. Det låter en del, men hoppas att du har överseende med det.

Under första halvan av april kommer sandsopning av parkeringsytorna att genomföras. För att underlätta arbetet för entreprenören, behöver vi flytta våra bilar den aktuella dagen. Vi återkommer med närmare information när vi fått ett datum av entrepernören.

Så håll ögonen öppna här och på informationstavalan i din port, när det är dags att flytta bilen.

 

Publicerad i Nyheter

Driftstörningar hos Telenor

Telenor har haft driftstörningar under förmiddagen som nu ska vara åtgärdade.

Lite sen information, men i alla fall förklarande.

Upplever du fortfarande problem med tjänsten kan du testa en omstart av ditt modem. Om det inte fungerar, kontakta Telenors support på 020-222 222.

Publicerad i Nyheter

Har du koll på dina nycklar?

Vi har uppdaterat informationen om nycklar.
Läs gärna mer om vad som gäller här.

Publicerad i Nyheter

Trasig tvättmaskin


I slutet av januari hade vi service på våra maskiner i tvättstugorna.
Då lagades även den maskin som var trasig i en av tvättsstugorna.

Vill också förmedla den eloge vi alla tvättstugeanvändare fick från tvättstugeservice, att det var en fröjd att komma och serva våra maskiner i exemplariskt skötta tvättstugor. ⭐

Nu har tyvärr en tvättmaskin i tvättstuga 2 gått sönder.
Vi har beställt reparation, men väntar på att ett nytt kretskort ska levereras, så att reparationen kan utföras.

Hoppas på ditt tålamod.

Hälsningar Styrelsen

Publicerad i Nyheter

Trädfällning

Vad är det som pågår på vår gård?

Arborister arbetar med att ta ned och stubbfräsa den lutande tallen och rosenhagtornträden på ”ön” samt ansa några mindre träd på sjösidan.

Tallen hade börjat utgöra en fara, då det fanns fallrisk, och rosenhagtornträden hade drabbats av sjukdom.

Vi kommer att ersätta rosenhagtornen med nya träd när jorden är redo för det.

Vi har även valt att behålla två delar av stammen, som vi har planer på att återanvända på något sätt. Återkommer om det.

Vi ber om ursäkt för det plötsliga oljudet och att vi inte hann informera om arbetet innan det startade, men det verkställdes snabbare än vi först fått information om.
Hoppas om överseende med detta.

Hälsningar Styrelsen

Publicerad i Nyheter

Snö- och halkbekämpning

Det har de senaste dagarna inte varit en helt enkel väderlek att bedöma utryckningarna på för entreprenörer som sköter snö- och halkbekämpning. Temperaturen och typen av nederbörd har varierat en hel del.

Sand har dels kunnat sjunka igenom i början på veckan och efter det har det blivit en del isbildningar, varpå det nu kommit snö, som säkert kan komma packas och bilda ny is ovanpå.

Dessutom har det gått åt mycket sand de senaste dagarna, och påfyllningar behöver pareras mellan annat snöarbete. Därtill finns det en del konkurrens om både material och resurser för påfyllning inom Stockholms-området.

Vi vill därför att du ska veta att HSB och entreprenören har full styrka som arbetar utifrån de lokala förutsättningarna och konstant gör avvägningar för fullgod halkbekämpning, och kommer fortsätta med det löpande.

Skulle något akut uppstå, tveka inte att höra av dig till styrelsen.

Publicerad i Nyheter

Service i tvättstugorna
den 27 januari

Den 27 januari mellan klockan 07.00 – 16.00 kommer vi att få service på våra maskiner i tvättstugorna.
Det kommer inte att vara möjligt att tvätta under denna tid, så har du bokat då ber vi dig att boka om.

Då kommer även den maskin som är trasig i tvättstuga 2 att lagas.

Vi ber dig om ursäkt för eventuellt besvär, men i gengäld har vi en fräsch maskinpark.

Hälsningar Styrelsen

Publicerad i Nyheter

Dags för årets första
container för grovsopor

Containern för grovsopor kommer att vara uppställd utanför M174 under tiden
fredag eftermiddag den 29 januari t o m måndag morgon den 1 februari.

I containern kan du kasta grovsopor, dock inte elektronik (d v s allt med sladd och batteri), färg och däck eller ris (d v s grenar och större trädgårdsavfall).
Efterlevs inte ovanstående får vi betala en straffavgift.

Elektronik och färg kan du lägga i förrådet vid M176, dit din vanliga nyckel går eller lämna till den mobila miljöstationen som tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik.

Mobil miljöstation
Den mobila miljöstationen kommer närmast till Maltesholmsgränd, vid Hässelby Strands kyrka, tisdagen den 26 januari 2020 klockan 20.15-20.45. Mer om den mobila miljöstationen här.

Publicerad i Nyheter

Månadsavgifter

Fortfarande finns det medlemmar som inte betalar in medlemsavgiften i tid.

Vi vill påminna om att det är av högsta vikt att det görs i tid.
Upprepade förseningar och/eller utebliven betalning av medlemsavgiften kan leda till att din nyttjanderätt förverkas, d v s att du mister din bostadsrätt.

Att ansluta ett autogiro är ett enkelt sätt att betala dina räkningar på och passar bra för återkommande räkningar som till exempelvis medlemsavgiften. Med autogiro dras betalningen automatiskt på rätt dag. Du ansluter ett autogiro via din internetbank.

Publicerad i Nyheter

Expeditionen stängd


På grund av rådande restriktioner med anledning av Covid-19 har vi valt att, från och med vecka 50 hålla föreningens expedition stängd tills vidare.

Du når styrelsen via:

  • mejl styrelsen@brfmaltesholm.se
  • jourtelefon 0762169771
  • en lapp med ditt ärende och dina kontaktuppgifter i expeditionens brevlåda, utanför port Maltesholmsvägen 182
  • genom direktkontakt med någon av oss i styrelsen

Hälsningar Maria, Yvonne, Bibbi, Natalie, Bernt, Jesper, Patrik och Åsa i styrelsen

 

Publicerad i Nyheter