Lämna ditt bärbara farliga avfall

Snart kommer Mobila miljöstationen till Hässelby Strand.
Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik.

Har du bärbart farligt avfall kan du lämna det vid Hässelby Strands kyrka, Maltesholmsgränd,
tisdagen den 3 november kl 18.00 18.30
alternativt
söndagen den 8 november kl 12.00-13.00.

Mer information om vad du kan lämna och inte lämna finner du här.

Publicerad i Nyheter

Har du problem med
värmen i din lägenhet?


Så här års kan det kännas som inte värmen fungerar, som den ska.
När vädret slår om, tar det lite tid innan värmen kommer igång.

Skulle problemet kvarstå, kan du få hjälp med att lufta dina radioatorer av kontaktar Bernt 0703-88 19 05, som sitter i vår styrelse.

Du behöver alltså inte göra en felanmälan till HSB.

En härlig höst önskar vi dig,

Styrelsen

Publicerad i Nyheter

Städdag den 7 november

Äntligen dags för städdag igen!

Lördagen den 7 november klockan 10.00 samlas vi vid ”trädgårdsdörren” mellan port 180 och 182 för utdelning av arbetsuppgifter.

Klockan 12.00, efter utfört arbete, blir det som vanligt korvgrillning på ”ön”.

Vi tänker givetvis på att hålla avstånd och handsprit finns på plats.

Välkommen att göra fint!

Styrelsen

Publicerad i Nyheter

Expeditionens öppettider

Expeditionen håller fr o m den 16 november öppet jämna veckor klockan 18.30-19.00. 

Med anledning av pandemin är ni välkomna in på expedition en i taget.
Är dörren stängd kanske du får vänta en stund innan det är din tur.

Utöver expeditionstiden når du oss i styrelsen via mail styrelsen@brfmaltesholm.sestyrelsen@brfmaltesholm.se eller via vår telefon 0762169771.

Behöver du beställa av nycklar, kontaktar du Yvonne Karlsson,0707890136.

Välkommen!

Publicerad i Nyheter

Didital TV via ComHem

Den 8 september 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu!

Nu moderniserar ComHem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner ComHem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp ComHem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.


Varför moderniseras tv-utbudet från ComHem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där ComHem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till ComHem dessutom skapa ett konto för ComHem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

Mer information

All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

Publicerad i Nyheter

Nytt parkeringsbolag 2020

NYTT PARKERINGSBOLAG 2020

Fr o m 1 januari 2020 kommer Nokas Security AB att sköta parkeringsövervakningen på gården.

Vi kommer att dela ut 2 st parkeringstillstånd för varje förhyrd p-plats och tillståndet ska då placeras väl synligt i framrutan.

Parkeringstiden kommer att vara 6 minuter för obevakad i och urlastning på andra ställen än på den egna förhyrda p-platsen.

P-boten är 1 200:- kr för närvarande.

Tillfälligt p-tillstånd kan vid särskilda behov (ex flytt) utfärdas för längre tid av i och urlastning

Tillfälliga p-tillstånd kommer endast att utfärdas under expeditionstid onsdagar kl 18.30-19.00.

Publicerad i Nyheter

Avgiftshöjning 2020

Meddelande om avgiftshöjning from 2020-01-01

Tyvärr måste vi höja avgiften även 2020, denna gång med 2%.

Höjningen kommer att börja gälla from 2020-01-01 och gäller lägenheterna, garage samt parkeringsplatserna.

Avgifter såsom värme, el, vatten, drift och underhåll har beräknats öka med 2% under det kommande året – därav är denna höjning nödvändig.

Det nu rådande låga ränteläget gör att vi idag inte behöver höja mer, men om räntan exempelvis gått upp en procentenhet hade vi behövt höja 4% för att bibehålla samma sparande till framtida underhåll.

 

 

Publicerad i Nyheter

Lokalen 154 A

Lokalen 154 A kommer att lämnas till mäklare för ombyggnad till bostäder.

Publicerad i Nyheter

Takarbetena avslutade

Under 2017 och 2018 har föreningen anlitat FMS Bygg & fastighetsservice AB som totalentreprenör för byte av taken på  A- & B-husen.

Underentreprenörer har varit:

Tello Service Partner AB som ansvarat för riv & bygg

Karlaplans Plåtslageri har ansvarat för plåtarbeterna

Plus Montage AB har ansvarat ställningarna

Covara Miljörivarna har ansvarat för rivningen

Trots några oförutsedda händelser har tidsplanen följts och den nya takbeläggningen beräknas hålla i minst 40 år.

En detaljerad information om takarbetet har distribuerats till samtliga hushåll.

Publicerad i Nyheter

”Brf podden”

Information om styrelsearbete och regler för oss alla som bor i en bostadsrättsförening.

Publicerad i Nyheter