Expeditionens öppettider

Expeditionen kommer att hålla öppet jämna veckor med start  den 16 september 18.30-19.00.  Vi släpper endast in en person i taget. Är dörren stängd v.g vänta.

Styrelsen kontaktas under tiden via mail ” Styrelsen@brfmaltesholm.se  ” eller via vår jour telefon  0762169771.

När det gäller beställning av nycklar  kontakta Yvonne Karlsson  på 0707890136

Publicerad i Nyheter

Container för grovsopor

Container för grovsopor

Container för grovsopor kommer att vara uppställd utanför M174 under tiden fredag 25 september tom. måndag morgon 28  september 2020.

 

I containern kan allt kastas, med undantag för elektronik (allt med sladd och batteri), färg och däck.

Ej heller ris (grenar och mindre träd).

 

Kostnaden för containern blir mycket högre om inte detta sker.

Elektronik och färg kan läggas i förrådet vid M176 dit er vanliga nyckel går.

Publicerad i Nyheter

Didital TV på COMHEM

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

Mer information

All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

 

Publicerad i Nyheter

Nytt parkeringsbolag 2020

NYTT PARKERINGSBOLAG 2020

Fr o m 1 januari 2020 kommer Nokas Security AB att sköta parkeringsövervakningen på gården.

Vi kommer att dela ut 2 st parkeringstillstånd för varje förhyrd p-plats och tillståndet ska då placeras väl synligt i framrutan.

Parkeringstiden kommer att vara 6 minuter för obevakad i och urlastning på andra ställen än på den egna förhyrda p-platsen.

P-boten är 1 200:- kr för närvarande.

Tillfälligt p-tillstånd kan vid särskilda behov (ex flytt) utfärdas för längre tid av i och urlastning

Tillfälliga p-tillstånd kommer endast att utfärdas under expeditionstid onsdagar kl 18.30-19.00.

Publicerad i Nyheter

Avgiftshöjning 2020

Meddelande om avgiftshöjning from 2020-01-01

Tyvärr måste vi höja avgiften även 2020, denna gång med 2%.

Höjningen kommer att börja gälla from 2020-01-01 och gäller lägenheterna, garage samt parkeringsplatserna.

Avgifter såsom värme, el, vatten, drift och underhåll har beräknats öka med 2% under det kommande året – därav är denna höjning nödvändig.

Det nu rådande låga ränteläget gör att vi idag inte behöver höja mer, men om räntan exempelvis gått upp en procentenhet hade vi behövt höja 4% för att bibehålla samma sparande till framtida underhåll.

 

 

Publicerad i Nyheter

Lokalen 154 A

Lokalen 154 A kommer att lämnas till mäklare för ombyggnad till bostäder.

Publicerad i Nyheter

Information om de avslutade takarbetena.

 

Under 2017 och 2018 har föreningen anlitat FMS Bygg & fastighetsservice AB som totalentreprenör för byte av taken på  A- & B-husen.

Underentreprenörer  har varit:

Tello Service Partner AB som ansvarat för  riv & bygg

Karlaplans Plåtslageri har ansvarat för plåtarbeterna

Plus Montage AB har ansvarat ställningarna

Covara Miljörivarna har ansvarat för rivningen

Trots några oförutsedda händelser har tidsplanen följts och den nya takbeläggningen beräknas hålla i minst 40 år.

En detaljerad information om takarbetet har distribuerats till samtliga hushåll.

Publicerad i Nyheter

”Brf podden” Information om styrelsearbete och regler för oss alla

 

 

 

Publicerad i Nyheter