Underhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för inre underhåll av bostadsrätten samt skötsel av övriga utrymmen som ingår. Med skötsel av övriga utrymmen avses att förråd, garage etc skall städas och vara i ordning så att risk för brand minimeras och att framkomlighet vid vattenläcka etc är möjlig.

Tillsammans ansvarar föreningens medlemmar för yttre underhåll såsom tvättstugor, trapphus, fritidslokaler, tak, trädgård m.m. Ansvarsförhållande framgår mer i detalj av informationsmaterialet ”Vem ska underhålla bostadsrätten” som återfinns i din bostadsrättspärm.