Underhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för inre underhåll av bostadsrätten samt skötsel av övriga utrymmen som ingår. Med skötsel av övriga utrymmen avses att förråd, garage etc skall städas och vara i ordning så att risk för brand minimeras och att framkomlighet vid vattenläcka etc är möjlig.

Tillsammans ansvarar föreningens medlemmar för yttre underhåll såsom tvättstugor, trapphus, fritidslokaler, tak, trädgård m.m. Ansvarsförhållande framgår mer i detalj av informationsmaterialet ”Vem ska underhålla bostadsrätten” som återfinns i din bostadsrättspärm.

Styrelsen i föreningen har en jourtelefon för rådgivning och som nås på 0762169771.

Upplever ni problem med värmen på elementen så uppmanar vi boenden att göra en felanmälan till HSB.

OBS!  Lufta inte era element själva!!