Trivselregler

För att vi som bor inom Brf Maltesholm skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

Musik, party m m
Normalt skall ”frid råda” både inomhus och på gården mellan kl 23.00 och 07.00. Lördag och söndagsmorgon ser vi mycket gärna att frid råder längre. Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

Lägenhetsförråd
Till din lägenhet hör två förråd (i vissa fall endast ett förråd). Förråden är märkta med ditt lägenhetsnummer. Du får absolut inte använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan deras tillstånd. All förvaring av möbler, kartonger mm utanför förråden är ej tillåten. Samma regel gäller för övriga utrymmen i källaren, de skall vara tillgängliga för brandsyn.
Släck ljuset när du går!

Förändringar/ombyggnad i lägenheter
Ibland vill man förnya och ändra i sin lägenhet, därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta bör göras på vardagar mellan kl 07.00 och 20.00 samt lördagar och söndagar mellan kl 09.00 och 16.00.
När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande.

Balkonger
Mattor, sängkläder, dukar eller dylikt skall inte skakas från balkong eller fönster. Piskställning för mattor finns på baksidan av husen.  Balkonglådor hängs av säkerhetsskäl på insidan av balkongen Om du skall hänga tvätt på balkongen är det viktigt att det inte verkar störande och att vatten inte rinner ner på grannens balkong.
Enligt våra stadgar är man skyldig att snöröja balkonger och uteplatser under vintertid.
Tänk på att inte mata fåglar från balkongen, rester av fågelmat kan locka råttor till våra hus.
Låt balkongen bli uterummet där vi trivs och kopplar av!

Gården
Respektera parkeringsbestämmelsen på gården, högst sex minuter.
Kör sakta på gården.
Hundar skall vara kopplade till husse eller matte inom bostadsområdet. Hundar eller katter får inte rastas på föreningens område.
Förorena inte med att slänga cigarettfimpar på gården. Askkopp finns vid grillplatsen.

Rökförbud gäller för lekplatsen.

Genom att visa hänsyn och gott omdöme, kan vi alla njuta av vistelsen utomhus.

P-plats
Lås luckan till motorvärmarskåpet och ha inte strömförande kabel kvar i skåpet när bilen körts bort från bilplatsen.
Enligt vårt avtal för p-platsen skall den skottas, sandas etc.

Trivsel
Tänk på att ditt golv är grannens tak och att det är mycket lyhört i våra hus! Det är därför viktigt att du t ex inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl 22.00 och 07.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”

Gemensamma utrymmen
Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, cykelrum,barnvagns/rollatorförråd och övriga gemensamma utrymmen. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria.  Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor.
Det får inte stå barnvagnar, rollatorer eller annat gods i portar eller källargångar ur brandsäkerhetssynpunkt.
Rökning är ej tillåten i våra gemensamma utrymmen och lekplatsen.
Glöm inte att släcka ljuset när du går.
Lägg inte torkmatta utanför lägenhetsdörr (utgör hinder för städning).
För allmän trivsel och god sämja bland alla i husen boende ska vi vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom.

Sophantering
Det är viktigt att hushållssoporna slås in ordentligt innan de slängs och att övriga sopor sorteras i de avsedda kärlen i våra sophus.  Tre gånger per år finns en container uppställd för större skräp (januari, maj och september). Elartiklar, däck och färgrester får absolut inte kastas i containern.  Till vänster om port 176 finns ett förråd för mindre elartiklar samt färgrester. Större elartiklar skall lämnas på återvinningscentral.

Tvättstugorna
Vid användande av tvättstugan skall där uppsatta föreskrifter om tvättider och maskiner följas samt att du alltid skall göra rent efter dig, t ex sopa och torka golv, detta gäller även mangelrummet samt göra rent filter i torktumlaren.
Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick.

Säkerhet och ansvar
Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum och övriga gemensamma utrymmen är ordentligt låsta.
Lämna inte ut våra portkoder!

Parabol
Parabol får endast monteras enligt föreningens policydokument.

Andrahandsuthyrning
Man har inte rätt att hyra ut sin bostad i andra hand utan styrelsens medgivande.

Felanmälan
Om skada eller något annat fel uppstår görs felanmälan till HSB på telnr 08- 785 35 00 under kontorstid och övrig tid vid akut åtgärd på jourtelefon 08-695 00 00.

Föreningens jourtelefon och expedition
Brf Maltesholms jourtelefonnr 0762169771
Expeditionens tel.nr är 08-38 93 70
Expeditionens öppettid är onsdagar mellan kl 18.30 – 19.00