Styrelsen

Styrelse 2015-2016

Ordförande Inger Karlsson
Vice ordförande Rolf Falk
Sekreterare Bibbi Solcrantz
Kassör Åsa Nilsson
Tekniskt ansvarig Lars Noaksson
Markansvarig Erik Sandesten
Studieansvarig Rolf Falk
Nyckelansvarig Lars Noaksson
HSB-ledamot Thomas Karlsson
Suppleant Ann-Charlott Ehrnborg
Suppleant Maria Sahl