Styrelsen

 

Ordförande Maria Sahl
Vice ordförande Yvonne Karlsson
Sekreterare Bibbi Solcrantz
Kassör Maria Sahl
Tekniskt ansvarig Jesper Meiljing
Markansvarig Åsa Stolt
Ledamot Patrik Lindberg
Nyckelansvarig Yvonne Karlsson (Yvonne.karlsson2015@bredband.net)
HSB-ledamot Thomas Karlsson
Suppleant Bastu&tvättstuga Natalie Nordén
Suppleant Bernt Jonsson