Styrelsen

 

Ordförande Inger Karlsson
Vice ordförande Rolf Falk
Sekreterare Bibbi Solcrantz
Kassör Åsa Nilsson
Tekniskt ansvarig Erik Sandesten
Markansvarig Erik Sandesten
Studieansvarig Rolf Falk
Nyckelansvarig Yvonne Carlsson   E-post < Yvonne.Carlsson@sbc.se
HSB-ledamot Thomas Karlsson
Suppleant Lena Lindblom
Suppleant Maria Sahl