Styrelsen

Ordförande MariaSahl
styrelsen@brfmaltesholm.se
Vice ordföranden Yvonne Karlsson
yvonne.karlsson2015@bredband.net
Sekreterare Bibbie Solcrantz
Kassör Maria Sahl
styrelsen@brfmaltesholm.se
Tekniska gruppen Jesper Meijling
Markansvarig Åsa Stolt
asa.stolt@gmail.com
Nyckel- och kodlåsansvarig Yvonne Karlsson
yvonne.karlsson2015@bredband.net
Patrik Lindberg
Bastu & Gym-/Tvättstugeansvarig Natalie Nordén
natalie.gtaforma@gmail.com
Tekniska gruppen Bernt Jonsson
berntjonsson70@gmail.com
HSB-ledamot Thomas Karlsson