Stadgar

Här hittar du föreningens stadgarStadgar2017

Se utdrag ur Vem ska underhålla bostadsrätten – normalstadgar från 2011 från HSB nedan: