Sophantering

Vi har två miljöhus, ett vid 160:an (Malte) och ett vid 188:an (Holmen).  Där kan vanliga sopor slängas samt papper, papp, plast, metall, glas, lampor och batterier källsorteras.

Från och med den 1 december 2016 kan alla i vår förening BRF Maltesholm äntligen börja källsortera matavfall.

Målet med detta är att vi dels ska vara med och minska det allmänna sopberget, bli en än mer grön och miljömedveten föreningen, och samtidigt spara många tiotusentals kronor per år som vi idag betalar för hämtning av våra hushållssopor. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring

Du som är boende kan hämta ut ditt matavfallskärl, informationsblad samt påsar för sex månaders förbrukning på föreningsexpeditionen -Maltesholmsvägen 182, onsdagar mellan KL 18.30 -19.00. När dina påsar tar slut kommer vi se till att det alltid finns nya påsar att hämta i soprummen.

vad-är-matavfall

Soprum för färg och el-artiklar finns i förråd invid port 176 dit din vanliga portnyckel går.

Container för grovsopor ställs upp tre gånger om året, vanligen i januari, maj och september. Anslag om det sätts upp i portarna.