Parkering och garage

Inom vår förening finns 56 parkeringsplatser och 18 garageplatser (varav 4 är för MC).

Parkeringsplatserna är utrustade med eluttag, effektuttaget är max 2300W per eluttag för att undvika att säkringen/jordfelsbrytaren löser ut inne i huset. (I praktiken innebär detta att kupévärmare och motorvärmare ej kan stå på full effekt samtidigt) vidare så får sladden ej sitta kvar i eluttaget när parkeringen har lämnats.

Det råder parkeringsförbud inom området med 6 minuters tillfällig obevakad parkering för in och urlastning på andra ställen än den egna förhyrda P-platsen

P-boten är för närvarande 1 200:- kr

Fr o m 1 januari 2020 kommer Nokas Security AB att sköta parkeringsövervakningen på på gården. Parkeringstillstånd utfärdas av Brf Maltesholm för förhyrd P-plats och ska vara väl synligt i framrutan på bilen.

Tillfälligt parkeringstillstånd för längre tid kan fås  efter kontakt med styrelsen. (Expeditionstid onsdagar kl 18:30-19:00)

I övrigt  hänvisas till gatorna utanför föreningens innergård. Parkeringsboten inom föreningens område är densamma som för felaktig parkering på Stockholms gator.

Vill du sätta upp dig på kölistan för garage och parkeringsplats anmäl dig till HSB enligt anslag som finns vid varje port.

parkering