Parkering och garage

Inom vår förening finns parkeringsplatser utrustade med eluttag, samt ett fåtal garageplatser. Effektuttaget är max 2300W per eluttag för att undvika att säkringen/jordfelsbrytaren löser ut inne i huset (i praktiken innebär detta att kupévärmare och motorvärmare ej kan stå på full effekt samtidigt) vidare så får sladden ej sitta kvar i eluttaget när parkeringen har lämnats.

Vill du sätta upp dig på kölistan, anmäl dig till HSB enligt anslag som finns vid varje port.

parkering