Parkering – p-platser och garage

parkering
P-platser och garageplatser
Inom vår förening finns 56 p-platser och 18 garageplatser (varav fyra stycken är för motorcykel).
P-platserna är utrustade med eluttag. Effektuttaget är max 2 300W per eluttag för att undvika att säkringen/jordfelsbrytaren löser ut inne i huset.
I praktiken innebär detta att kupévärmare och motorvärmare inte kan stå på full effekt samtidigt. Sladden får inte sitta kvar i eluttaget när parkeringen har lämnats.
Parkeringstillstånd, till dig som har hyrt p-plats, utfärdas av styrelsen i föreningen och ska vara väl synligt i framrutan på bilen.

Vill du sätta upp dig på kölistan för p-plats eller garageplats vänder du dig till
HSB’s Servicecenter på telefon 010-442 11 00.

Förutom de p-platser och garageplatser föreningen har, råder det i övrigt parkeringsförbud inom området. Det är dock tillåtet att stanna/tillfälligt parkera för i- och urlastning i sex minuter. Parkeringsboten är för närvarande 1 200 kronor, samma som vid felaktig parkering inom Stockholms Stad.

Kontakt med vår parkeringsövervakare Nokas Security
Fr o m 1 januari 2020 sköter Nokas Security AB parkeringsövervakningen inom området.
Står det bilar utan tillstånd inom området (bortse från bilar från hemtjänst eller akutsjukvård i hemmet) ber vi dig ringa till
Nokas Security på telefon 08-556 558 20 under vardagar och efter klockan 17.00 på vardagar och under helger på telefon 073-373 86 34.

Tillfälligt parkeringstillstånd
Har du ingen hyrd p-plats och behöver stå lite längre än de sex minuterna, t ex vid in- och utflyttning, finns det ett tillfälligt parkeringstillstånd du kan få utfärdat av styrelsen i föreningen. Du är välkommen att kontakta styrelsen, så hjälper vi dig.