Parkering och garage

Inom vår förening finns 56 parkeringsplatser och 18 garageplatser (varav 4 är för MC).

Parkeringsplatserna är utrustade med eluttag, effektuttaget är max 2300W per eluttag för att undvika att säkringen/jordfelsbrytaren löser ut inne i huset. (I praktiken innebär detta att kupévärmare och motorvärmare ej kan stå på full effekt samtidigt) vidare så får sladden ej sitta kvar i eluttaget när parkeringen har lämnats.

Det råder parkeringsförbud inom området med 15 minuters tillfällig parkering för in och urlastning.

Tillfälligt parkeringstillstånd för längre tid kan fås  efter kontakt med styrelsen.

I övrigt  hänvisas till gatorna utanför föreningens innergård. Parkeringsboten inom föreningens område är densamma som för felaktig parkering på Stockholms gator.

Vill du sätta upp dig på kölistan för garage och parkeringsplats anmäl dig till HSB enligt anslag som finns vid varje port.

parkering