Under 2017 och 2018 har föreningen anlitat FMS Bygg & fastighetsservice AB som totalentreprenör för byte av taken på  A- & B-husen. Underentreprenörer har varit: Tello Service Partner AB som ansvarat för riv & bygg Karlaplans Plåtslageri har ansvarat för plåtarbeterna Plus Montage AB har ansvarat ställningarna …

Takarbetena avslutade Läs mer »