Om Brf Maltesholm

 

flygbild

Brf Maltesholm bildades i oktober 1954 och husen stod klara tre år senare. Föreningen innehar tomträtt till Jaktpaviljongen 5 i Hässelby strand i västra Stockholm. På bilden är vår förening huslängorna ovanför båtbryggorna. Vi inom föreningen äger och förvaltar byggnaderna på fastigheten.

Husen omfattar 168 stycken bostadsrätter samt ett fåtal lokaler hyrs ut till affärsverksamhet. Husen ägs gemensamt av föreningens medlemmar och bostadsrättsinnehavaren har köpt nyttjanderätten till sin bostadsrätt.

HSB Stockholm förvaltar föreningens byggnader, markområden och administration/ekonomi.

Maltesholm
Namnet Maltesholm kommer från det torp som uppfördes under 1800-talet och låg, fram till att det revs 1959, strax väster om nuvarande Maltesholmsbadet. I lövdungen går det fortfarande att skymta rester av torpets grund.
Hemsidan Hesselby.com har mer information om torpet.

Några bilder från vår fina innergård