Nycklar

Till varje bostadsrätt hör tre st nycklar som gäller både till port, sophus och källare samt en nyckel till tvättstugan. Vissa hushåll har mot en extra kostnad beställt ett låssystem, bestående av nycklar & låscylinder, så att samma nyckel går till både port och bostadsrätt medan andra föredragit separata nycklar till port och bostadsrätt.

Övriga nycklar kan du beställa hos nyckelansvarig (se ”Om föreningen/styrelsen”) och kvittera ut hos Safe Team (fd.Vällingby låsservice)Fagerstagatan 18 D ( Lunda industriområde )163 53 Spånga
Utkvitterade nycklar är man betalningsansvarig för i händelse av att de förkommit.

Nyinflyttade skall informera till styrelseexpeditionen vilka nycklar de erhållit, så att de nycklarna som ej är ordinarie kan lämnas åter alternativt skrivas över på den nya bostadsrättsinnehavaren.

Vid flytt från föreningen
Nycklar som går till tvättgarage, verkstad, cykelgarage, bastu och andra ej ordinarie utrymmen skall lämnas in till föreningsexpeditionen. Den depositionsavgift som du eventuellt erlagt återbetalas.
Bostadsrättspärmen skall överlämnas till nästa ägare.