Nycklar

Vår förening har ett låssystem som är kopplat till en låsfirma. Det innebär att våra nycklar är kopieringsskyddade.
Endast nyckelansvarig i styrelsen kan beställa nycklar hos låsfirman.

Från begynnelsen gick lägenhetsnyckeln även till porten. Under årens lopp har många bytt lås till lägenheten. Väljer man att köpa en ny cylinder ute i handeln nycklarna inte skyddade. Du får då göra egna extrakopior.  Vill du ha skyddade nycklar kan ny låscylinder beställas hos nyckelansvarig. Det ska finnas 3 uppsättningar av lägenhetsnycklar till varje lägenhet.

Övriga nycklar t ex tvättgarage, verkstad, cykelgarage, bastu eller andra nycklar till icke ordinarie utrymmen, kan du beställa hos nyckelansvarig och sedan kvittera ut hos Safe Team
(f. d. Vällingby Låsservice), Fagerstagatan 18 D (Lunda industriområde) i Spånga.
Du blir debiterad en depositionsavgift på 200 kronor för utkvitterad nyckel som debiteras på nästkommande avisering.

Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att hålla ordning på sina nycklar och se till att de inte hamnar i orätta händer.

Vid flytt från föreningen
Det är även lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att samtliga nycklar överlämnas till den nya ägaren vid försäljning av lägenheten. Detta är viktigt då vi protokollför alla utkvitterade nycklar.

Vid avflytt skall eventuella nycklar som går till tvättgarage, verkstad, cykelrum, bastu eller andra icke ordinarie nycklar lämnas åter till expeditionen alternativt nyckelansvarig. Den depositionsavgift som du eventuellt erlagt återbetalas.

Nyinflyttad i föreningen
Nyinflyttade informerar expeditionen alternativt nyckelansvarig vilka nycklar de erhållit, så att de nycklarna som inte är ordinarie kan återlämnas alternativt skrivas över på den nya bostadsrättsinnehavaren.