Bredband, TV och telefoni

 

Föreningen är ansluten med både fiber och kabel-TV. Leverantörer är  Telenor [bredbandsbolaget] (fiber) och Com Hem (kabel-TV) .Både Com Hem och Telenor erbjuder bredband, TV och telefoni.

I månadsavgiften ingår: ComHems grundutbud för TV samt bredband  från Telenor 100 Mbit/100 Mbit + telefoni (där samtalskostnaden debiteras separat). Alternativt bredband från ComHem och TV från Telenor bekostas av den boende. Närmare information kontakta respektive leverantör.

Vår förening har valt att förnya sitt gruppanslutningasavtal med Telenor.
Det nya avtalet med något högre hastighet 250/100 Mbit/s gäller f.o.m 2016-03-01.

(Om ni inte får den utlovade hastigheten utan som tidigare 100/100 Mbits/s ska ni ringa kundservice för att få en router som klarar den högre hastigheten. Vid byte av router måste ni återaktivera er bredbandstelefoni.

Utöver bredband ingår bredbandstelefoni där ni enbart betalar för de samtal ni ringer.
Har man trygghetslarm bör man behålla sin gamla telefonanslutning.

 

COMHEM

Telenor.se