Markiser och balkongskydd

Vill du ha markiser så är det fastställt att du som bor i A-huset (portarna 154 – 180) skall ha grön-/vitrandiga markiser och du som bor i B-huset (portarna 182-192) skall ha blå/vit-randiga markiser.

Balkongskydd skall vara gröna i A-huset samt blå i B-huset.