Försäkringar

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar

Lägenhetsinnehavarens hemförsäkring ska innehålla ett bostadsrättstillägg.

Vad gäller skadedjur och sanering kontaktar man Anticimex.
öppet vardagar 07-18 Tel 075-245 10 00