Försäkringar

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar

Lägenhetsinnehavarens hemförsäkring ska innehålla ett bostadsrättstillägg.

Vad gäller skadedjur och sanering kontaktar man Anticimex.
öppet vardagar 07-18 Tel 075-245 10 00

———————————————————————————————————————————

Föreningsstämman, 2019, beslutade att styrelsen skulle undersöka möjligheten och kostnad för att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg.

Styrelsen har via en försäkringsmäklare fått informationen  att de flesta försäkringsbolag inte vill teckna kollektiv försäkring i bostadsrätter.

Kostnaden för föreningarna blir stor och mycket merarbete när det uppstår skada. Dessutom kostar själva tjänsten mellan 300 och 500 kr per lägenhet.

Föreningens försäkringsbolag, Länsförsäkringar, erbjuder inte detta tillägg.

Varje lägenhetsinnehavare måste därför teckna eget bostadsrättstillägg med sin hemförsäkring.

———————————————————————————————————————————