Föreningsexpedition

Expeditionen finns i port 182 och är öppen onsdagar kl 18:30 – 19:00. Under sommaren och vid jul och nyår är öppettiden begränsad. Om expeditionen är stängd ring föreningens jourtelefon 0762169771, i andra hand till portombud eller HSB. Expeditionen bemannas av styrelseledamot.