Faciliteter

I föreningen har vi faciliteter tillgängliga för medlemmar mot en årsavgift för respektive facilitet.

Verkstad
Vår verkstad finns vid port 188 i källarplanet. Det kostar 600kr/år/person att vara medlem i verkstadsföreningen. Anmäl dig till verkstadsansvarig om du vill bli medlem, ansvarig framgår av organisationsschema som sitter uppsatt på anslagstavlan innanför dörren till tvättstugorna. Regler för användning och städning finns anslaget i verkstad. Vi inom styrelsen är noga med att påpeka att det är på egen risk lokalen användes av enskild föreningsmedlem. De roterande fast monterade verktygen som finns i lokalen får endast användas efter särskild överenskommelse med verkstadsansvarig och genomgången utbildning.
Depositionsavgift om 200 kr skall erläggas vid mottagande av nyckel.

Tvättgarage
Till en årskostnad av 600 kr per år kan du tvätta bilen i vårt tvättgarage, som ligger mellan portarna 174 och 176. Du bokar dig på listan som sitter på anslagstavlan innanför dörren till tvättstugorna. Nyckel kan du beställa av nyckelansvarig. Depositionsavgift 200 kr.

Bastu med litet ”gym”
Bastun finns under port 180 i källarplanet med ingång gavel 180. Det kostar 600kr/år/hushåll att vara medlem i bastuföreningen och då får man dessutom tillgång till vårt lilla ”gym” lämpligt för styrketräning. Anmäl dig till bastuansvarig om du vill bli medlem, ansvarig framgår av organisationsschema som sitter uppsatt på anslagstavlan innanför dörren till tvättstugorna. Regler för användning och städning finns anslaget i bastu/gym. Depositionsavgift om 200 kr skall erläggas vid mottagande av nyckel.

bastu