Kategori: Nyheter

Årsredovisning och kallelse till föreningsstämma

På grund av rådande pandemi så har styrelsen beslutat att hålla årsmötet utomhus i år. Mötet kommer att hållas på ön vid  lekplatsen den 15 juni kl 19.00. Lämpligen bör endast en bostadsrättshavare per hushåll närvara.  I år finns även

Publicerad i Nyheter

Container för grovsopor

Container för grovsopor kommer att vara uppställd utanför M 174 under tiden  fredag 29 maj tom måndagen morgon 1 juni. I containern kan allt kastas utom elektronik ( allt med sladd och batteri ), färg och däck.  Inte heller ris

Publicerad i Nyheter

Expeditionen stäng

Expeditionen kommer att vara stängd tills vidare på grund av Coronautbrottet. Styrelsen kontaktas under tiden via mail ” Styrelsen@brfmaltesholm.se  ” eller via vår jour telefon  08-389370

Publicerad i Nyheter

Nytt parkeringsbolag 2020

NYTT PARKERINGSBOLAG 2020 Fr o m 1 januari 2020 kommer Nokas Security AB att sköta parkeringsövervakningen på gården. Vi kommer att dela ut 2 st parkeringstillstånd för varje förhyrd p-plats och tillståndet ska då placeras väl synligt i framrutan. Parkeringstiden

Publicerad i Nyheter

Avgiftshöjning 2020

Meddelande om avgiftshöjning from 2020-01-01 Tyvärr måste vi höja avgiften även 2020, denna gång med 2%. Höjningen kommer att börja gälla from 2020-01-01 och gäller lägenheterna, garage samt parkeringsplatserna. Avgifter såsom värme, el, vatten, drift och underhåll har beräknats öka

Publicerad i Nyheter

Lokalen 154 A

Lokalen 154 A kommer att lämnas till mäklare för ombyggnad till bostäder.

Publicerad i Nyheter

Information om de avslutade takarbetena.

  Under 2017 och 2018 har föreningen anlitat FMS Bygg & fastighetsservice AB som totalentreprenör för byte av taken på  A- & B-husen. Underentreprenörer  har varit: Tello Service Partner AB som ansvarat för  riv & bygg Karlaplans Plåtslageri har ansvarat för plåtarbeterna Plus Montage AB har ansvarat

Publicerad i Nyheter

”Brf podden” Information om styrelsearbete och regler för oss alla

     

Publicerad i Nyheter