Kategori: Nyheter

Nu ska sanden sopas bort

I dag påbörjades sandsopningen av mindre ytor. Det låter en del, men hoppas att du har överseende med det. Under första halvan av april kommer sandsopning av parkeringsytorna att genomföras. För att underlätta arbetet för entreprenören, behöver vi flytta våra

Publicerad i Nyheter

Driftstörningar hos Telenor

Telenor har haft driftstörningar under förmiddagen som nu ska vara åtgärdade. Lite sen information, men i alla fall förklarande. Upplever du fortfarande problem med tjänsten kan du testa en omstart av ditt modem. Om det inte fungerar, kontakta Telenors support

Publicerad i Nyheter

Har du koll på dina nycklar?

Vi har uppdaterat informationen om nycklar. Läs gärna mer om vad som gäller här.

Publicerad i Nyheter

Trasig tvättmaskin

I slutet av januari hade vi service på våra maskiner i tvättstugorna. Då lagades även den maskin som var trasig i en av tvättsstugorna. Vill också förmedla den eloge vi alla tvättstugeanvändare fick från tvättstugeservice, att det var en fröjd

Publicerad i Nyheter

Trädfällning

Vad är det som pågår på vår gård? Arborister arbetar med att ta ned och stubbfräsa den lutande tallen och rosenhagtornträden på ”ön” samt ansa några mindre träd på sjösidan. Tallen hade börjat utgöra en fara, då det fanns fallrisk,

Publicerad i Nyheter

Snö- och halkbekämpning

Det har de senaste dagarna inte varit en helt enkel väderlek att bedöma utryckningarna på för entreprenörer som sköter snö- och halkbekämpning. Temperaturen och typen av nederbörd har varierat en hel del. Sand har dels kunnat sjunka igenom i början

Publicerad i Nyheter

Service i tvättstugorna
den 27 januari

Den 27 januari mellan klockan 07.00 – 16.00 kommer vi att få service på våra maskiner i tvättstugorna. Det kommer inte att vara möjligt att tvätta under denna tid, så har du bokat då ber vi dig att boka om.

Publicerad i Nyheter

Dags för årets första
container för grovsopor

Containern för grovsopor kommer att vara uppställd utanför M174 under tiden fredag eftermiddag den 29 januari t o m måndag morgon den 1 februari. I containern kan du kasta grovsopor, dock inte elektronik (d v s allt med sladd och

Publicerad i Nyheter

Månadsavgifter

Fortfarande finns det medlemmar som inte betalar in medlemsavgiften i tid. Vi vill påminna om att det är av högsta vikt att det görs i tid. Upprepade förseningar och/eller utebliven betalning av medlemsavgiften kan leda till att din nyttjanderätt förverkas,

Publicerad i Nyheter

Expeditionen stängd

På grund av rådande restriktioner med anledning av Covid-19 har vi valt att, från och med vecka 50 hålla föreningens expedition stängd tills vidare. Du når styrelsen via: mejl styrelsen@brfmaltesholm.se jourtelefon 0762169771 en lapp med ditt ärende och dina kontaktuppgifter

Publicerad i Nyheter