Utan varmvatten igen

På grund av skadegörelse på en mobil panna har Stockholm Exergi för närvarande en leveransstörning i Hässelby. Tekniker jobbar med att åtgärda pannan och de beräknar att ha full leverans igen ca klockan 22.00.

Under vecka 23 och 24 pågår ett större underhållsarbete i Hässelby. Under denna period försörjs delar av Hässelby med fjärrvärme från mobila panncentraler.

Under perioden kan det förekomma skiftande tryck och temperatur på fjärrvärmen och även en del ljud från mobila pannorna.

Här kan du hitta information om status på på avbrott och pågående arbeten hos Stockholm Exergi.