Ombyggnation av lokalen M152A

måndagen den 7 juni kommer ombyggnationen av lokalen, till två lägenheter, på Maltesholmsvägen 152A att påbörjas.

Byggherre är A Part Meant for You AB. De räknar med att arbetet kommer att pågå i cirka två (2) till tre (3) månader framåt, under måndagar – fredagar mellan klockan 07.00 – 18.00.

Det går förstås inte att bygga helt tyst, så störande ljud kan förekomma under arbetstiden. Deras fordon, utrustning och material kommer att stå uppställda vid planket invid muren samt delvis utanför lokalen.

Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor. Du når oss på telefon
0762-16 97 71 eller på mejl styrelsen@brfmaltesholm.se.

Med hopp om din förståelse.