Det är bara vatten,
men använd det klokt

Vatten är en förutsättning för liv. Rent vatten är en förutsättning för mänskligheten.

Vattenbrist kommer vara en av klimatförändringarnas första och mest påtagliga konsekvenser. Samtidigt behandlar vi i Sverige vatten som en självklarhet.

Läs mer här om hur du kan spara vatten.