Föreningsstämma 2021

Välkommen till Brf Maltesholm’s föreningsstämma den 10 maj kl 19.00,
på ”ön” vid lekplatsen.

I dagarna ska du ha fått en kallelse med dagordning samt årsredovisningen för 2020 i din brevlåda.

Varmt välkommen!

Hälsar Maria, Yvonne, Bibbi, Natalie, Bernt, Jesper, Patrik och Åsa