Dags för årets första
container för grovsopor

Containern för grovsopor kommer att vara uppställd utanför M174 under tiden
fredag eftermiddag den 29 januari t o m måndag morgon den 1 februari.

I containern kan du kasta grovsopor, dock inte elektronik (d v s allt med sladd och batteri), färg och däck eller ris (d v s grenar och större trädgårdsavfall).
Efterlevs inte ovanstående får vi betala en straffavgift.

Elektronik och färg kan du lägga i förrådet vid M176, dit din vanliga nyckel går eller lämna till den mobila miljöstationen som tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik.

Mobil miljöstation
Den mobila miljöstationen kommer närmast till Maltesholmsgränd, vid Hässelby Strands kyrka, tisdagen den 26 januari 2020 klockan 20.15-20.45. Mer om den mobila miljöstationen här.