Bedrägeriförsök


Vi har fått kännedom om att det har skett bedrägeriförsök mot medlemmar i HSB Stockholm.

En person som uppgett sig företräda HSB har ringt och informerat om an avgiftshöjning och därefter uppmanat att denna ska betalas omgående.

Om du får liknande samtal, notera mobilnummer och polisanmäl.
Vi vill uppmana alla att vara uppmärksamma på liknande samtal eller email.

 

Publicerad i Nyheter