Tillfälligt parkeringstillstånd


Förutom de p-platser och garageplatser föreningen har, råder det parkeringsförbud inom området. Det är dock tillåtet att stanna/tillfälligt parkera för i- och urlastning i sex minuter.
Men behöver du stå lite längre än de sex minuterna är det möjligt att få ett tillfälligt parkeringstillstånd utfärdat. Läs mer här.