Lämna ditt bärbara farliga avfall

Snart kommer Mobila miljöstationen till Hässelby Strand.
Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik.

Har du bärbart farligt avfall kan du lämna det vid Hässelby Strands kyrka, Maltesholmsgränd,
tisdagen den 3 november kl 18.00 18.30
alternativt
söndagen den 8 november kl 12.00-13.00.

Mer information om vad du kan lämna och inte lämna finner du här.