Årsredovisning och kallelse till föreningsstämma


På grund av rådande pandemi så har styrelsen beslutat att hålla årsmötet utomhus i år.
Mötet kommer att hållas på ön vid  lekplatsen den 15 juni kl 19.00.
Lämpligen bör endast en bostadsrättshavare per hushåll närvara.  I år finns även möjligheten att ha fler än en fullmakt.
Vi tillämpar 2 metersregeln. Vid regn medtag paraply.
Styrelsen har inte möjlighet att tillhandahålla stolar så de som önskar sitta måste ta med sin egen stol.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Årsredovisning -2019

Publicerad i Nyheter