Nytt parkeringsbolag 2020

NYTT PARKERINGSBOLAG 2020

Fr o m 1 januari 2020 kommer Nokas Security AB att sköta parkeringsövervakningen på gården.

Vi kommer att dela ut 2 st parkeringstillstånd för varje förhyrd p-plats och tillståndet ska då placeras väl synligt i framrutan.

Parkeringstiden kommer att vara 6 minuter för obevakad i och urlastning på andra ställen än på den egna förhyrda p-platsen.

P-boten är 1 200:- kr för närvarande.

Tillfälligt p-tillstånd kan vid särskilda behov (ex flytt) utfärdas för längre tid av i och urlastning

Tillfälliga p-tillstånd kommer endast att utfärdas under expeditionstid onsdagar kl 18.30-19.00.