Avgiftshöjning 2020

Meddelande om avgiftshöjning from 2020-01-01

Tyvärr måste vi höja avgiften även 2020, denna gång med 2%.

Höjningen kommer att börja gälla from 2020-01-01 och gäller lägenheterna, garage samt parkeringsplatserna.

Avgifter såsom värme, el, vatten, drift och underhåll har beräknats öka med 2% under det kommande året – därav är denna höjning nödvändig.

Det nu rådande låga ränteläget gör att vi idag inte behöver höja mer, men om räntan exempelvis gått upp en procentenhet hade vi behövt höja 4% för att bibehålla samma sparande till framtida underhåll.