Årsstämma 2019/Motioner

Årsstämman kommer att ske i föreningslokalen den 14 maj 2019.

Motioner till årsstämman ska vara inlämnade senast den 28 februari 2019.

Information ang. motioner finns nedan

Vad är en motion

Publicerad i Nyheter