Takarbetena avslutade

Under 2017 och 2018 har föreningen anlitat FMS Bygg & fastighetsservice AB som totalentreprenör för byte av taken på  A- & B-husen.

Underentreprenörer har varit:

Tello Service Partner AB som ansvarat för riv & bygg

Karlaplans Plåtslageri har ansvarat för plåtarbeterna

Plus Montage AB har ansvarat ställningarna

Covara Miljörivarna har ansvarat för rivningen

Trots några oförutsedda händelser har tidsplanen följts och den nya takbeläggningen beräknas hålla i minst 40 år.

En detaljerad information om takarbetet har distribuerats till samtliga hushåll.