NYA STADGAR

Vid föreningens årsstämma  den 2017-05-15 och den extra stämman den 2017-08-30 beslutades att nya stadgar för föreningen ska gälla.

Stadgar 2017

Enligt de nya stadgarna kommer  föreningen att ta ut en avgift per år  för att administrera uthyrning i andra hand.

Prisbasbeloppet är 44 400 Kr och att det är 10% av den summan man betalar vid andrahandsuthyrning.

Publicerad i Nyheter