NYA STADGAR

Vid föreningens årsstämma  den 2017-05-15 och den extra stämman den 2017-08-30 beslutades att nya stadgar för föreningen ska gälla.

Här kan du läsa förslaget till de nya stadgarna som nu gäller

Stadgar 2017

Enligt de nya stadgarna kommer  föreningen att ta ut en avgift per år  för att administrera uthyrning i andra hand.

Prisbasbeloppet är 44 400 Kr och att det är 10% av den summan man betalar vid andrahandsuthyrning.

Publicerad i Nyheter