Byte av yttertaken på våra fastigheter är klart

 

.

Publicerad i Nyheter