Månad: september 2017

NYA STADGAR

Vid föreningens årsstämma  den 2017-05-15 och den extra stämman den 2017-08-30 beslutades att nya stadgar för föreningen ska gälla. Stadgar 2017 Enligt de nya stadgarna kommer  föreningen att ta ut en avgift per år  för att administrera uthyrning i andra

Publicerad i Nyheter

Byte av yttertaken på våra fastigheter har börjat

I dag den 14 september börjar arbetet med att byta taken på våra fastigheter. Första etappen börjar vid portarna 154 -160 med att bygga ställningar för takarbeten. Information från FMS Bygg finns här Produktionstid p   .

Publicerad i Nyheter