Avgiftshöjningar fr o m 1 januari 2017

Fr o m den 1 januari 2017 kommer föreningen att göra en generell höjning av månadsavgiften för lägenheterna på 5 %.

Avgiften höjs också till

  • Övernattningsrum    200:-/dygn
  • Föreningslokal         400:-/dygn
  • Biltvättgarage           600:-/år
  • Bastu                        600:-/år
  • Verkstad                   600:-/år

Avgiftshöjningar fr o m 1 april 2017 

  • P platser                   300:-/månad
  • Garage kat A            650:-/månad
  • Garage kat B            700:-/månad
  • Garage MC               250:-/månad

Under 2017 kommer styrelsen att se över priserna på samtliga extraförråd där det också kommer att bli en prishöjning

Styrelsen har beslutat om höjningen för att kunna fortsätta att hålla våra fastigheter i bra skick samt för framtida åtgärder och kostnadsökningar för el, vatten, värme, sophämtning etc. Våra yttertak är 60 år gamla och kommer att bytas de närmaste åren. Tomträttsavgälden höjs med SEK 100.000 under slutet av 2017.

Publicerad i Nyheter